FOMENTO DO EMPREGO

HC San Rafael participa no Programa de Fomento de Emprego do Concello de Vigo que colabora no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da nosa entidade e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.